WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
GIMNASTYKA KOREKCYJNA I TERAPIA RUCHOWA

Liczba godzin: 500h
Praktyki: 60h i/lub 60h
Liczba semestrów: 3


Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć gimanstyki korekcyjnej i różnych form terapii zajęciowej. 


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.