WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym

Czas trwania: 2 semestry

Adresat:osoby z wykształceniem wyższym planujące zatrudnienie w żłobkach lub klubach dziecięcych

Absolwent:
uzyskuje uprawnienia wydawane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.