WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Arteterapia w edukacji

Czas trwania: 2 semestry

Adresat:osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent:posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii i wspierania rozwoju pojedynczych osób, rodzin, grup o dobrym funkcjonowaniu lub reprezentujących różnorodne problemy w funkcjonowaniu.