WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent: zdobędzie wiedzę i umiejętności m. in z zakresu technik projektowania kształcenia zdalnego, wykorzystywania metod blended learningowych oraz nowych, nietypowych narzędzi w edukacji