WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Czas trwania: 2 semestry

Adresat:osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent:jest przygotowany do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu i monitoringu w różnych placówkach i instytucjach oraz
do wykorzystania metod, technik i narzędzi stosowanych w monitoringu, coachingu
i tutoringu w swojej pracy.