WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

 Szanowni Państwo,
Jeżeli macie potrzebę uzupełnienia kwalifikacji zapraszamy na niżej wymienione kierunki studiów podyplomowych
Trzysemestralne studia podyplomowe:
-      neurologopedia
-      historia i wiedza o społeczeństwie
-      wiedza o społeczeństwie
-      fizyka i chemia dla nauczycieli
-      fizyka i matematyka dla nauczycieli
-      chemia i matematyka dla nauczycieli
-      wychowanie do zycia w rodzinie
-      gimnastyka  korekcyjna
-      informatyka
-      plastyka i technika
-      edukacja informatyczna w edukacji wczesnoszkolnej
-      organizacja i zarządzanie oświatą
-      diagnoza i terapia pedagogiczna
-      bezpieczeństwo i higiena pracy
-      surdopedagogika i tyflopedagogika lub surdopedagogika lub tyflopedagogika
-      socjoterapia i resocjalizacja lub socjoterapia lub resocjalizacja
-      edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
-      edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)
-      wczesne nauczanie języka angielskiego lub niemieckiego
-      edukacja dla bezpieczeństwa
-      doradztwo zawodowe
-      przygotowanie pedagogiczne
 
Czterosemestralne studia podyplomowe:
-      logopedia
 
Studia podyplomowe prowadzone są w trybie zaocznym w soboty i niedziele. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.

 
Zapraszamy