WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu:
-biologia i geografia,
-biologia i chemia,
-chemia,
-fizyka i chemia,
-fizyka,
-matematyka i chemia,
-matematyka,
-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
-socjoterapia,
-edukacja i rehabilitacja dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera,
-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagog szkolny,
-doradztwo zawodowe,
doradztwo zawodowe i personalne,
-przedsiębiorczośc i doradztwo zawodowe,
-przedsiebiorczość,
-diagnoza i terapia pedagogiczna,
-terapia pedagogiczna,
-surdopedagogika i tyflopedagogika,
-surdopedagogika,
-tyflopedagogika,
-informatyka i technika,
-informatyka,
-technika,
-plastyka i technika,
-plastyka,
ZAPRASZAMY PO ODBIÓR ŚWIADECTW