WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

Szanowni Państwo!
 
Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie wraz z Mundurowym Klubem Motorowym Rzeczypospolitej Polskiej i Akademią im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim organizują konferencję naukową pt. INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA. SZANSE, WYZWANIA I ZAGROŻENIA - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY.
 
Konferencja odbędzie się dnia  27.03.2020 r. w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie, ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Wiodącym celem Konferencji jest ukazanie interdyscyplinarnego wymiaru bezpieczeństwa z uwzględnieniem szans, wyzwań i zagrożeń, które determinują potrzebę ciągłego podejmowania działań zmierzających do jego zapewnienia.
 
Konferencja ma również na celu:
  • identyfikację obszarów badań nad bezpieczeństwem;
  • dokonanie diagnozy i wskazanie kierunków zmian związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  • wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami bezpieczeństwa;
  • wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących aktualnych problemów bezpieczeństwa;
  • syntezę wniosków i perspektywicznych propozycji w formie publikacji konferencyjnej.
 
PANELE TEMATYCZNE:
  • Panel I: Teoretyczne uwarunkowania bezpieczeństwa – rola i zadania instytucji i organizacji bezpieczeństwa
  • Panel II: Służby mundurowe w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego
  • Panel III: Społeczno – filozoficzne podstawy zapewnienia bezpieczeństwa
  • Panel IV: Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
 
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się w poniższym linku:
https://www.bezpieczenstwo2020.pl/?fbclid=IwAR19wqWH3zrn_efNoW7FM5-2Y94BCenpUa5HFwjSCsOc_UW0O5nDQBSx9PM
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.
 
KONTAKT DO ORGANIZATORÓW
dr Roman Jajczyk, roman.jajczyk@gmail.com
dr Izabela Nowaczyk, izabelanowaczyk@o2.pl lub izabela.nowaczyk@wspt.pl