WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Technicznej w Koninie,
pragnie serdecznie zaprosić Państwa i Państwa Uczniów
do udziału w konkursie

„I Gadaninki Konińskiego Małego Przeglądu”.

Honorowy Patronat nad konkursem objął
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Pan Waldemar Witkowski

 


Udział w bezpłatnym konkursie
I Gadaninek Konińskiego Małego Przeglądu stwarza możliwości porównania wizji świata i twórczości ze światopoglądem zawartym w utworach rówieśników. Uczestnictwo w naszym projekcie pozwoli również na zapoznanie uczestników ze zjawiskiem multikulturowości i jej śladów w historii i kulturze polskiej.

Jesteśmy przekonani, że organizowany przez nas nowatorski konkurs przyczyni się do rozwoju czytelnictwa oraz w dalszej perspektywie, poprzez zmiany w świadomości dzieci i dorosłych, przyczyni się do wzrostu poszanowania godności każdej jednostki, co w oczywisty sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.