WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Konińska Akademia Dziecięca
KONIŃSKA AKADEMIA DZIECIĘCA została powołana w 2009 r. celu promowania nauk ścisłych
i humanistycznych wśród dzieci w wieku 7-12 lat. Program zajęć porusza tematy z różnych dziedzin nauki, rozwija zainteresowania, intelekt i ciekawość poznawczą poprzez naukę i zabawę. Zajęcia zorganizowane sąw formie ćwiczeń i wykładów z prezentacją, doświadczeniami przy czynnym udziale dzieci. Prowadzone przez nauczycieli akademickich w salach wykładowych Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie pozwolą dzieciom poczuć się prawdziwymi studentami. Konińska Akademia Dziecięca działa w cyklu jednego roku akademickiego, który składa się z dwóch semestrów. W każdym semestrze zaplanowano od 3 do 5 spotkań- odbywać się one będą w soboty (minimum raz w miesiącu)
w godzinach dopołudniowych. Każdy student otrzymuje od akademii legitymację, która jest także indeksem. Ukończenie Konińskiej Akademii Dziecięcej poświadczone jest dyplomem, który wręczony zostaje po ostatnim wykładzie na uroczystym zakończeniu roku akademickiego Konińskiej Akademii Dziecięcej.

         Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w 2002 roku w Tybindze. Jego ideą było zainteresowanie dzieci nauką poprzez atrakcyjne i zrozumiałe pokazanie różnych zjawisk i praw otaczającego nas świata. Również w Polsce, w największych miastach akademickich powstały podobne uniwersytety m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Opolu.