WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie nawiąże współpracę
z pracownikami naukowo-dydaktycznymi ze stopniem doktora, doktora habilitowanego bądĹş profesora.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z wykazem dorobku naukowego
na adres mailowy  dziekan@wspt.pl