WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

PEDAGOGIKA

 


Studia pierwszego stopnia 
Czas trwania: 6 semestrów
Tytuł zawodowy: licencjat 

Specjalności w ramach kierunku*:      

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna z rewalidacją,

  • animacja społeczno-kulturalna z terapią pedagogiczną

  • menager działań artystycznych i artroterapia

  • opiekuńco-wychowawcza z terapią wymowy

  • opiekuńco-wychowawcza z socjoterapią

  • opiekuńco-wychowawcza z resocjalizacją

  • terapia zajęciowa z hipoterapią


Absolwenci studiów I stopnia uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów podstawowych jak i kierunkowych oraz innych, np. języków obcych, technologii informacji, bhp, ergonomii.

Treści programowe umożliwiają studentom zdobycie szerokiej wiedzy między innymi:

  • z pedagogiki
  • filozofii
  • socjologii

oraz wykształcą umiejętności jej praktycznego wykorzystania i zastosowania w codziennym życiu. Pozwolą skutecznie komunikować się z dziećmi, osobami dorosłymi, a także różnymi instytucjami wspomagającymi proces kształcenia i wychowywania.