WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan
Studia Podyplomowe

Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, którego bazą jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Wpisowe - 50 zł


drugi kierunek na studia podyplomowe 50% zniżki

 

Kwalifikacyjne Studia podyplomowe

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Arteterapia w edukacji 3 1000 PLN
Muzykoterapia w edukacji 3 1000 PLN
Bibliotekoznawstwo 3 1000 PLN
Biologia w szkole 3 1000 PLN
Doradztwo zawodowe – Coaching 3 1000 PLN
Przyroda w szkole 3 1000 PLN
Historia w szkole 3 1000 PLN
Chemia w szkole 3 1000 PLN
Edukacja dla bezpieczeństwa (status szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa) 3 1000 PLN
Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 1000 PLN
Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową 3 1000 PLN
Tyflopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową 3 1000 PLN
Edukacja, terapia i wspomagania osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera 3 1000 PLN
Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym 3 1000 PLN
Edukacja włączająca 3 1000 PLN
Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy w szkole – NOWY KIERUNEK 3 1100 PLN
Edukacja obywatelska z elementami pierwszej pomocy w szkole – NOWY KIERUNEK 3 1100 PLN
Etyka z filozofią w szkole 3 1000 PLN
Fizyka w szkole 3 1000 PLN
Geografia w szkole 3 1000 PLN
Nauczanie języka polskiego jako obcego 3 1000 PLN
Wychowanie obywatelskie 3 1000 PLN
Informatyka z technologią informacyjno – komunikacyjną w szkole 3 1000 PLN
Język obcy w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 3 1000 PLN
Język polski w szkole 3 1000 PLN
Matematyka w szkole 3 1000 PLN
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie 3 1000 PLN
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) oraz ochrona przeciwpożarowa (ppoż.) 2 2200 PLN
Muzyka i edukacja muzyczna w szkole 3 1000 PLN
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją i profilaktyką i terapią uzależnień 3 1000 PLN
Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna 3 1000 PLN
Pedagogika leczniczo – terapeutyczna z terapią pedagogiczną 3 1000 PLN
Pedagogika opiekuńczo – socjalna z socjoterapią 3 1000 PLN
Plastyka w szkole 3 1000 PLN
Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje nauczycielskie) 3 1000 PLN
Psychologia przywództwa (studia doskonalące) 2 1300 PLN
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną 3 1000 PLN
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną 3 1000 PLN
Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 1100 PLN
Biznes i zarządzanie w szkole 3 1000 PLN
Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000 PLN
Wychowanie fizyczne w szkole 3 1000 PLN
Zarządzanie placówkami oświatowymi 2 1300 PLN
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1100 PLN
Wczesne nauczanie języka angielskiego (z certyfikatem B2) 3 1400 PLN
Neurologopedia 3 1300 PLN
Logopedia (kwalifikacyjne studia logopedyczne) 4 1150 PLN
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją 3 1000 PLN
Psychoterapia – NOWY KIERUNEK 8 4200 PLN
Terapia uzależnień 3 1000 PLN
Pedagog szkolny 3 1000 PLN
Edukacja, terapia i wspomagania osób z ADHD 3 1000 PLN
Pedagogika zabawy z rytmiką (studia doskonalące) 2 1300 PLN
Pedagogika zabawy i metody aktywne w edukacji i wychowaniu 3 1000 PLN

 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie.
 
Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym
 

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Executive Master of Business Administration (MBA) 2 4850 PLN
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzaniew sporcie 2 7100 PLN
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w turystyce 2 4850 PLN
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie oświatą i placówkami kultury 2 4850 PLN
Doctor of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 4850 PLN
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 1450 PLN
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia 2 1550 PLN
Zarządzanie procesowe organizacją 2 1600 PLN
Negocjacje kryzysowe i policyjne 2 2000 PLN
Marketing i reklama z elementami public relations 2 1600 PLN
Turystyka i rekreacja 2 2000 PLN
Hotelarstwo i gastronomia 2 1950 PLN
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej 2 1600 PLN
Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1600 PLN
Odnawialne źródła energii 2 2200 PLN
Zarządzanie rozwojem energetyki i bezpieczeństwo energetyczne 2 1850 PLN
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 2 2200 PLN
Wycena nieruchomości 2 2200 PLN
Zarządzanie nieruchomościami 2 2200 PLN
Logistyka 2 1850 PLN
Logistyka w sporcie 2 1900 PLN
Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 2 3350 PLN
Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną z Ochroną Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych 2 1850 PLN

 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie.
 
Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym
 

Studia podyplomowe z zakresu rolnictwa

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych 2 1300 PLN
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 2 1350 PLN
Integrowana produkcja i ochrona roślin 2 1350 PLN

 
Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym
 
Studia podyplomowe z zakresu transportu kolejowego

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych 2 2100 PLN
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym 2 2100 PLN
Zarządzanie i Bezpieczeństwo w Sektorze Transportu Kolejowego 2 2100 PLN
 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie.
 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracownikach i klinikach oraz u partnerów technologicznych. Małe grupy warsztatowe 8 -12 osób.
 
 
Studia podyplomowe z zakresu nauk medycznych i o zdrowiu

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Seksuologia kliniczna - NOWY KIERUNEK 2 2200 PLN
Medycyna estetyczna (po utworzeniu grupy minimum 10 osób) 2 9100 PLN
Zabiegi estetyczne w kosmetologii (po utworzeniu grupy minimum 10 osób) 2 7600 PLN
Kosmetologia medyczna (po utworzeniu grupy minimum 10 osób) 2 3100 PLN
Ratownictwo przedmedyczne 2 2200 PLN
Trychologia kosmetologiczno – lecznicza (po utworzeniu grupy minimum 10 osób) 2 2200 PLN
Podologia 2 2200 PLN
Ziołolecznictwo i aromaterapia 2 2200 PLN
Surowce naturalne w recepturze kosmetologicznej 2 3100 PLN
Psychodermatologia 2 2200 PLN
Sensoryka i podstawy perfumerii 2 2200 PLN
Dietetyka 2 2200 PLN
 
Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym
 
Studia podyplomowe z zakresu informatyki
 
KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych 2 5100 PLN
Testowanie bezpieczeństwa systemów IT 2 4100 PLN