WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan
Grupę docelową stanowią:
  • studenci Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej  w Koninie z kierunków  pedagogika i edukacja techniczno - informatyczna  o specjalności nauczycielskiej oraz ze studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego
  • dyrektorzy i wybrani nauczyciele 20 szkół publicznych i niepublicznych prowadzących praktyki;
 
Ogółem wsparciem obejmiemy 220 K i M oraz 20 szkół lub placówek oświatowych. Wybór ww. szkół pozwoli nam na realizację praktyk na wszystkich poziomach kształcenia i przygotowanie studentów do pracy w szkole różnych typów.