WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie
przy współpracy z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku 
zaprasza na studia II stopnia

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH 
kierunek: PEDAGOGIKA

 


Specjalności:
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia o kierunku pedagogika

 • Edukacja dla bezpieczeństwa (nauczycielska) 
 • Edukacja ustawiczna dorosłych
 • Logopedia 
 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z podstawami języka migowego) NOWOŚĆ
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 
 • Pedagogika przedszkolna (nauczycielska) 
 • Pedagogika przedszkolna z elementami terapii dziecka (nauczycielska) 
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego 
 • Pedagogika  sądowa z mediacją NOWOŚĆ
 • Pedagogika wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • Resocjalizacja 
 • Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną NOWOŚĆ 


Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych 

 • Edukacja ustawiczna dorosłych 
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z podstawami języka migowego) NOWOŚĆ
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego 
 • Pedagogika  sądowa z mediacją NOWOŚĆ
 • Resocjalizacja 
 • Wychowanie obronne z edukacją dla bezpieczeństwa 
 • Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną NOWOŚĆ 
 •