WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna zaprasza na studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 
Studia trwają 3 semestry. Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej(wykłady) oraz w formie stacjonarnej (ćwiczenia i zajęcia warsztatowe)
 
Studia skierowane są do pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów, osób zatrudnionych w placówkach wspierających pracę przedszkola i szkoły, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, poradniach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, domach dziecka, którzy są zainteresowani udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, wychowawcom, nauczycielom. W toku studiów słuchacze zdobędą pogłębione umiejętności m. in. w zakresie:
 
W toku studiów słuchacze zdobędą pogłębione umiejętności m. in. w zakresie: organizowania i prowadzenia działań pomocowych wobec wspomaganych oraz wspierających rodziców i nauczycieli, diagnozowania i identyfikowania środowiska życia, potrzeb społecznych, trudności wychowawczych, edukacyjnych osób korzystających ze wsparcia, metodyki pracy ze wspomaganymi, a także konstruowania warsztatu pracy doradcy. Zdobyta wiedza i umiejętności dadzą możliwość pełnienia roli lidera w projektowaniu, organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w obrębie rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i zawodowych.
 
To już najwyższy czas aby złożyć dokumenty. Na twoje zgłoszenie czekamy do 15 września.
 
Z nami osiągniesz swój cel. Jeśli marzysz o pracy pedagogiczno-psychologicznej w instytucjach oświatowych oraz w innych instytucjach zajmujących się pomocą pedagogiczno-psychologiczną zgłoś się do nas a my zapewnimy:
  1. Nowatorskie podejście – już od pierwszego roku zajęć będziesz łączyć teorię z praktyką
  2. Dzięki możliwości odbycia praktyki w instytucjach związanych z wsparciem pedagogiczno -psychologicznym znajdziesz niezbędne umiejętności, które zagwarantują Ci płynne wejście na rynek pracy
  3. Zapewniamy indywidualne podejście do studenta – dzięki programowi monitoringu oraz nakierowaniu profesorów na potrzeby studentów możesz liczyć na pomoc w rozwoju wymarzonej ścieżki naukowej i zawodowej