WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie
sprawuje patronat naukowy
nad Uniwersytetem III Wieku Fundacji Ekspert Kujawy 
Od 2007 roku Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu prowadziła Akademię Seniora, 
w ramach której osoby starsze mogły korzystać z szeregu zajęć, mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji ogólnych. Po sukcesach dotychczasowych działań,
a także na skutek obserwowanego zapotrzebowania na tego rodzaju formy wsparcia, Zarząd Fundacji wyszedł z zamiarem podniesienia Akademii Seniora do rangi Uniwersytetu III Wieku.  
 

Podstawowym celem Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert - Kujawy jest:

  • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
  • aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna osób starszych,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
  • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
  • podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.