WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Szanowni Studenci,


zgodnie z Regulaminem  Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej w Koninie  informujemy, że  w roku akademickim 2021/2022 studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) zapomogi.

Wnioski na stypendia przyjmowane są do dn. 6 grudnia 2021 r. 

Uwaga!
Zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej w Koninie każdy student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.