WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

O naszej uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, powstała w 2007 roku. 
Jej założycielem jest mgr inż. Wanda Musiał.

Cel powstania Uczelni 

We współczesnym świecie coraz większe znaczenie mają wiadomości z zakresu techniki i informatyki. Specjaliści z tych dziedzin coraz intensywniej są poszukiwani na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw rynkowym tendencjom stworzyliśmy warunki do studiowania kierunków technicznych oraz pedagogicznych, które są zawsze potrzebne i aktualne w kształceniu i rozwijaniu umiejętności i kompetencji młodego człowieka.

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie jest uczelnią kształcącą kadry na potrzeby rynku. Misją uczelni jest nowoczesne kształcenie studentów na potrzeby społeczeństwa i gospodarki. Szczególny akcent kładziemy na wysoką jakość działania, która umożliwi kształcenie wysokowykwalifikowanych, kreatywnych kadr, zdolnych do tworzenia nowych wartości.
 

Wizja i strategia Uczelni

Uczelnia, którą tworzymy winna poprzez realizację procesu kształcenia:
1) Stwarzać właściwe dla rozwoju intelektualnego i merytorycznego studentów warunki kształcenia szczególnie w zakresie ich kompetencji i kreatywności.
2) Doskonalić metody kształcenia.
3) Wspomagać swych absolwentów w poszukiwaniu pracy.
4) Reagować w swych działaniach na potrzeby lokalnego rynku pracy.
5) Stwarzać satysfakcjonujące warunki pracy dla kadry dydaktycznej.

Uczelnia jako wspólnota studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjno-technicznych gwarantuje prawo do wyrażania swoich myśli ocen i przekonań, jednocześnie stwierdza, iż nie mogą one być w sprzeczności z zasadami etyki, poszanowania praw obywatelskich i praw człowieka.