WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan
 OFERTA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
- dietetyka

- refleksoterapia
- kosmetologia stosowana
- hipoterapia (z uprawnieniami instruktorskimi)
- monitoring systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
- administracyjny asystent medyczny
- administracja publiczna
- administracja biznesowa
- bezpieczeństwo publiczne
- kadry i płace
- informatyka
- grafika komputerowa i multimedia
- reklama i wizerunek firmy
- media społecznościowe
- ochrona danych
- marketing i handel
- opieka w żłobku lub klubie dziecięcym
- rachunkowość
- logistyka
- spedycja

DYPLOMOWANY SPECJALISTA - NOWOŚĆ

Dyplomowany specjalista, to edukacja na poziomie 5. PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji), która pozwala zdobyć wykształcenie na poziomie wyższym, ale jeszcze nie licencjackim/inżynierskim, przy mniejszym zaangażowaniu środków oraz wcześniejszym wkroczeniu na rynek pracy.
Jest to propozycja dla osób, które kontynuują naukę po szkole średniej, ale także dla osób pracujących, które chcą uzyskać wykształcenie przy okazji doskonalenia swoich umiejętności w czasie pracy, na kursach oraz szkoleniach.

WARUNKI REKTRUTACJI
Dyplomowany specjalista, jest przeznaczone dla absolwentów technikum, szkoły branżowej II stopnia oraz szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego. Kandydaci muszą posiadać dyplom potwierdzający kwalifikację zawodową lub świadectwo maturalne.

CZAS TRWANIA
Kształcenie trwa 1,5 roku (3 semestry)

CEL KSZTAŁCENIA
- uzyskanie możliwości satysfakcjonującej pracy w krótszym okresie niż studia I stopnia,
- dodatkowy zawód potwierdzający wcześniejsze szkolenia, doświadczenia lub hobby,
- w większości przypadków możliwa dalsza nauka na studiach I stopnia lub studiach jednolitych magisterskich

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA
1. opcja
Jeśli posiadasz maturę lub dyplom zawodowy technika, to po zakończeniu kształcenia otrzymasz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.
2. opcja
Jeśli nie posiadasz matury ani dyplomu zawodowego, to również możesz odbyć kształcenie specjalistyczne, ale po jego ukończeniu otrzymasz świadectwo/certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego.

UWAGA! Jeśli jednak w trakcie kształcenia zdasz maturę lub zdobędziesz dyplom zawodowy technika, wówczas także otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.


Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kształcenie specjalistyczne,
  • kserokopia świadectwa maturalnego/dyplomu potwierdzającego kwalifikację zawodową (oryginał do wglądu),
  • fotografia legitymacyjna,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

Dokumenty  można dostarczyć osobiście do Dziekanatu WSPT lub wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Uczelni: Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510 Konin