WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Z myślą o studentach władze Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej w Koninie podjęły decyzję o wydawaniu własnych publikacji związanych z prowadzonymi kierunkami studiów.

Dotychczas ukazały się:

 • A. Michalski: "Laboratorium elektroniki", cz. I, WSPT Konin, 2011
 • R. Szeremeta: "Laboratorium podstaw elektrotechniki", WSPT, Konin, 2011
 • Red.: K. Gandziarski, B.Pietrulewicz: "Edukacja i praca. Problemy teorii i praktyki", Konin 2014

 1. ZESZYTY METODYCZNE
 • Zeszyt Metodyczny Nr 1: B. Kielar, M. Bobek, W. Szczepaniak: „Metodycy radzą, część I”
 • Zeszyt Metodyczny Nr 1: M. Grobelna, W. Matlejewska: „Metodycy radzą, część II”
 • Zeszyt Metodyczny Nr 2: B. Kielar, K. Gandziarska: „Awans zawodowy – od stażu do dyplomu”
 • Zeszyt Metodyczny Nr 3: W. Rusin, B. Rusin: „Doradca zawodowy w szkole”
 • Zeszyt Metodyczny Nr 4: J. Bobek, M. Bobek: "Uczeń sprawny inaczej w szkole ogólnodostępnej”
 • Zeszyt Metodyczny Nr 5: W. Szczepaniak: „Wybrane zagadnienia z diagnozy edukacyjnej”
 • Zeszyt Metodyczny Nr 6: J. Skowrońska, B. Kędziora – Plamowska: „ Praca z dzieckiem dyslektycznym”
 • Zeszyt Metodyczny Nr 7: M. Gandziarski: „Metoda Blended learning w nauczaniu”
 
          2.       PORADNIKI
 
 • Poradnik dla nauczyciela: M.Szumska: „Planowanie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • Poradnik dla nauczyciela: M. Bobek, W. Szczepaniak: „Warsztat pracy nauczyciela”
 
          3.       ARTYKUŁY 
 
 • A. Pęczak: „Gdy w rodzinie pojawia się młodsze dziecko…”
 • E. Podoska – Filipowicz: „Kwalifikacje współczesnych nauczycieli i ich rola w procesie edukacji”
 • G. Bartkowiak: „Motywowanie uczniów do rozwoju”
 • I. Michalak – Jędrzejczak: „Rozpad rodziny – jak pomóc dziecku?”
 • J. Karwat „Wychowanie przez miłość i wymagania”
 • K. Kielar: „Wsparcie dziecka w rozwoju – profilaktyka stomatologiczna”
 • L. Chylewska – Barakat: „Przejawy różnych form stresu u dzieci szkolnych i przedszkolnych”
 • M. Styczyńska: „Wychowywać – ale jak?”
 • M. Szumigalska: „Możliwości wsparcia dziecka z problemami w szkole”
 • R. Szeremeta: „Czynniki warunkujące jakość kształcenia kandydatów na nauczycieli”