WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

Szanowni Państwo,
 
w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą na terytorium naszego kraju i dużą niepewnością co do dalszego rozwoju sytuacji, koniecznym stało się określenie dalszego trybu funkcjonowania naszej Uczelni.
 
W trosce o Panstwa zdrowie podjęta została decyzja o kontynuowaniu nauki zdalnej do końca semestru.  Zaliczenia i egzaminy w bieżącym semestrze również zostaną przeprowadzane zdalnie.
 
Będziemy natomiast dążyć do tego, by obrony prac dyplomowych dla studentów pierwszego stopnia mogły odbyć się stacjonarnie, w budynku Uczelni – oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Zasady przeprowadzenia obron ustalane będą na bieżąco z osobami zainteresowanymi, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. W przypadku, gdyby przeprowadzenie stacjonarnych obron prac dyplomowych okazało się niemożliwe, wówczas odbędą się one w formie zdalnej.
 
Wszystkie nasze działania mają na celu realizację semestru zgodnie z przyjętym harmonogramem roku akademickiego.
 
Z wyrazami szacunku
Władze Uczelni.