WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna powstała w Koninie w 2007 r.
We współczesnym świecie coraz większe znaczenie mają wiadomości z zakresu techniki i informatyki. Specjaliści
z tych dziedzin coraz intensywniej są poszukiwani na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw rynkowym tendencjom stworzyliśmy warunki do studiowania kierunków technicznych oraz pedagogicznych, które są zawsze potrzebne
i aktualne w kształceniu i rozwijaniu umiejętności oraz kompetencji młodego człowieka.Naszą wizją jest stac się uczelnią reagującą na potrzeby lokalnego rynku, dostosowującą swoją ofertę do wymagań społeczności lokalnej. Stać się miejscem nauki i badań służącym potrzebom lokalnego środowiska biznesowego. Stać się uczelnią wpisana w lokalną społeczność powiatu konińskiego.

Misja Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

Poprzez naukę służyć społeczeństwu i przyczyniać się do rozwoju naszego regionu.