WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan


REKTOR

Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie
mgr inż. Wanda MusiałPROREKTOR
ds. naukowych

dr Izabela Nowaczyk
izabela.nowaczyk@wspt.pl


PROREKTOR
ds. studenckich

dr Grzegorz Milewski
grzegorz.milewski@wspt.plKANCLERZ
mgr inż. Marcin Musiał