WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan


PREZYDENT

Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie
mgr inż. Wanda MusiałPROREKTOR

dr Krzysztof Gandziarski prof. WSPTPROREKTOR
ds. studentów i rozwoju

dr Błażej BalewskiKANCLERZ
 inż. Marcin Musiał