WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan


REKTOR

Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie
mgr inż. Wanda MusiałPROREKTOR
ds. naukowych

dr Izabela NowaczykPROREKTOR
ds. studenckich

dr Grzegorz MilewskiKANCLERZ
mgr inż. Marcin Musiał