WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan


PREZYDENT

Wyższej Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie
mgr inż. Wanda Musiał



PROREKTOR

dr Krzysztof Gandziarski prof. WSPT



PROREKTOR
ds. studentów i rozwoju

dr Błażej Balewski



KANCLERZ
 inż. Marcin Musiał