WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz specjalistycznych (zgodnie z wybraną specjalnością). 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia:

1)      w obszarze nauk technicznych:
a)      dziedzina nauk technicznych:

  • dyscypliny naukowe:
             -        automatyka i robotyka
             -        budowa i eksploatacja maszyn
             -        elektronika
             -        elektrotechnika
             -        informatyka
             -        inżynieria chemiczna
             -        inżynieria materiałowa
             -        inżynieria środowiska
             -        mechanika
             -        technologia chemiczna
 
2)        w obszarze nauk społecznych:
a)      dziedzina nauk społecznych:
  • dyscypliny naukowe:
            -     nauka o bezpieczeństwie
            -     pedagogika
            -     psychologia
            -     socjologia

b)     dziedzina nauk ekonomicznych:
  •   dyscypliny naukowe:
            -        ekonomia
            -        nauka o zarządzaniu

c)      dziedzina nauk prawnych:
  • dyscypliny naukowe:

             -        prawo


Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców, u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.
Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.