WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
SOCJOTERAPIA I/LUB RESOCJALIZACJA
 
Liczba godzin: 350/500h
Praktyki: Tak dla oswiaty ( 120h i/lub 120h )
Liczba semestrów:Adresat:

Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający kwalifikacje pedagogiczne (dotyczy nauczycieli), pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie wzroku i słuchu różnego stopnia.
 
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego, zajęć socjoterapeutycznych, a także wykonywać zadania kuratora sądowego.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.