WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WCZESNE WIELOASPEKTOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Liczba godzin: 350 godz
Praktyki: Tak (120 h)
Liczba semestrów:
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów


Adresat:

Psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, logopedzi i inni terapeuci z przygotowaniem pedagogicznym zainteresowani pracą w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, przychodniach rehabilitacyjnych, szkołach i innych placówkach oświatowych.

Absolwent:

Uzyskuje kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie rozwoju dziecka; poznanie możkliwości współpracy specjalistów  w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju; zgłębienie zagadnień dotyczących wsparcia rodziców dzieci niepełosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. 

** Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.