WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
TERAPIA PEDAGOGICZNA I/LUB PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA
 
Liczba godzin: 350 godzin / 500 godzin
Praktyki: 60 h  lub/i 60 h
Liczba semestrów: 3  Adresat:

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z przygotowaniem pedagogicznym (dotyczy nauczycieli)
 
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, pedagog szkolny, świetlica szkolna, internat, bursa, zespół zajęć pozalekcyjnych, wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym i/lub kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej. 


** Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.