WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
TERAPIA PEDAGOGICZNA
 
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: Tak ( dla oświaty) 60h
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z przygotowaniem pedagogicznym (dotyczy nauczycieli)
 
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.


** Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.