WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA, PEDAGOG SZKOLNY
 
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: Tak (60h)
Liczba semestrów: 3 semestry


Adresat:

Absolweci studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym (dotyczy nauczycieli)
 

Absolwent:

Uzyskuje kwalifikacje i uprawnienia do pracy w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, domach dziecka,  pogotowie opiekuńcze,  bursa, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem  itd. oraz na stanowisku pedagoga szkolnego

*Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.