WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Liczba godzin: 350 godz
Praktyki: TAK (30h +120h)
Liczba semestrów: 3
  Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów

Adresat:

Absolwenci studiów wyższych, zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego 
 

Absolwent:

Uzyskuje podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczycielskie ( przygotowanie pedagogiczne) 

UWAGI:
UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci II stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne, które pozwalają na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.