WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Liczba semestrów: 3


Adresat:

Absolwenci studiów wyższych, zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego 
 

Absolwent:

Uzyskuje podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczycielskie ( przygotowanie pedagogiczne) 

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.


REKRUTACJA DO KOŃCA GRUDNIA 2020r. !