WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
 
Liczba godzin: 350 godzin 
Praktyki: Tak (120h)
Liczba semestrów: Adresat: 

Absolwenci studiów wyższych w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapi pedagogicznej,, psychologi lub posiadający kwalifikacje  do zajmowania stanowiska logopedy oraz przygotowanie pedagogiczne.
 
Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w polacówkach realizujących takie zadanie np. ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych, szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych ośrodkach szkoklno-wychowawczych, ośrodkach rehabilitaczyjnych itp.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.