WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
 
Liczba godzin: 400 godzin 
Praktyki: Tak (60 h praktyki z terapii pedagogicznej)
Liczba semestrów: 3 semestry 

Adresat: 
Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, z przygotowaniem pedagogicznym ( dotyczy nauczycieli ).
 
Absolwent: 
Uzyskuje  kwalifikacjie do pracy diagnostycznej i perapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.