WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Liczba godzin: 350 godzin 
Praktyki: Tak (60h)
Liczba semestrów: 3 semestry 
 
Adresat: 
Absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, którzy nie mają kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji (rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli)
 
Absolwent: 
Otrztymuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem o kwalifikacjach nauczycieli

Uwagi:
Pomoc w uzyskaniu certyfikatu poptwierdzającego znajomość języka. Certyfikat można otrzymać w ATENEUM-SZKOŁA WYŻSZA BRITISH COUNCIL EXAMINATION CENTRE. Pomoc w przygotowaniu do uzyskania certyfikartu organizuje Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie.