WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Organizacja pomocy społecznej

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym,  chcących pogłębić swoje kwalifikacje

Absolwent: uzyska uprawnienia i umiejętności kierowania i zarządzania publicznymi
i niepublicznymi placówkami pomocy społecznej.