WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Liczba godzin: 350h
Praktyki: tak (60h)
Liczba semestrów: 3


Adresat:
absolwenci studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne


Absolwent:
uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych w szkołach i placówkach oświatowych.


* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.