WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów

Adresat: nauczyciele i absolwenci studiów wyższych pedagogicznych ( posiadających przygotowanie pedagogiczne)Absolwent:
jest przygotowany do doskonalenia warsztatu metodycznego w zakresie edukacji artystycznej; zna możliwości wykorzystania form artystycznych w procesie dydaktycznym; posiada umiejętności innowatora i kreatora niekonwencjonalnych metod edukacyjnych.* Uruchomienie kierunku następuje po zapisaniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.