WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DLA NAUCZYCIELI


Liczba godzin:270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
Koszt studiów kliknij  w link → koszt studiów

Adresat:
absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)


Absolwent: uzyskuje kwalifikacje, jako asystent osoby niepełnosprawnej  w szkołach i innych placówkach
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, ktore nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.