WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
TERAPIA RUCHOWA Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ

Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w link
koszt studiów

Adresat: absolwenci studiów wyższych ( dla oświaty posiadający przygotowanie pedagogiczne)


Absolwent: zdobędzie wiedzę z zakresu anatomiczno - fizjologicznych podstaw funkcjonowania człowieka na różnych etapach rozwoju ontogenetycznego oraz dydaktyki szczegółowej i metodyki wychowania fizycznego i zasad postępowania korekcyjno - kompensacyjnego, a także nabędzie specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu podstawowych form aktywności fizycznej, działań diagnostycznych i profilaktycznych dotyczących stanu zdrowia i aktywności fizycznej oraz będzie umiał planować, projektować i realizować działania z zakresy terapii ruchowej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w oddziałach przedszkolnych, nauczaniu zintegrowanym oraz w szkole w zajęciach pozalekcyjnych i fakultatywnych.


* Uruchomienie kierunku  następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestnikow. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejne edycję.