WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE LUB/I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Liczba godzin: 350/500h
Praktyki: TAK (60h lub/i 60h)
Liczba semestrów: 3
 

Adresat: 

Absolwenci studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym (dotyczy tylko nauczycieli)

 
Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedsiębiorczości i/lub doradztwa zawodowego oraz uprawnienia do pracy w roli doradcy zawodowego.
UWAGI:

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.