WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE

Liczba godzin: 300 h

Liczba semestrów: 2


Adresat: 

Absolwenci szkół wyższych, zainteresowani pracą doradcy.
Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego. 


 
Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.