WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE

Liczba godzin: 270/350 h
Praktyki: TAK (60h)
Liczba semestrów: 2/3 dla nauczycieli
 Koszt studiów kliknij w linkkoszt studiów

Adresat: 

Absolwenci szkół wyższych, zainteresowani pracą doradcy, w przypadku nauczycieli, majacych przygotowanie pedagogiczne.
 
Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje do pracy w szkole jako doradca zawodowy oraz w urzędach pracy, hufcach pracy, agencjach zatrudnienia itp., np: jako doradca zawodowy dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych, jako doradca pracy dla osób poszukujących pracy w ramach publicznych i prywatnych agencji zatrudnienia, jako doradca personalny dla firm poszukujących pracowników w ramach niepublicznych i publicznych agencji doradztwa zawodowego, czy jako doradca peronalny w biznesie, jako pracownik kierujący polityką personalną firmy.


 
Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.