WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Doradztwo  zawodowe i personalne

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent umie i potrafi: udzielić pomocy dorosłym, aktywnym zawodowo, którzy chcą zmienić pracę lub rozwijać posiadane kompetencje zawodowe przez dokształcanie
i doskonalenie; udzielić pomocy bezrobotnym poszukującym pracy lub chcącym się przekwalifikować; zdiagnozować przydatność do określonego zawodu; udzielić pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji
i preferencji społeczno-zawodowych; w prowadzeniu polityki zatrudnienia firmy; w rozwoju kariery zawodowej zatrudnionym pracownikom.