WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE

Liczba godzin: 270 h
Liczba semestrów: 2


Adresat: 

Absolwenci szkół wyższych, zainteresowani pracą doradcy.


Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego. zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy