WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Harmonogram egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2017/2018

Kierunek studiów Data egzaminu Ostateczny termin złożenia praktyk Godzina egzaminu sala
  5.05.2018r   9.00 101G
Zarządzanie oświatą
  23.06.2018r 23.05.2018 9.00 131
Logopedia
  5.07.2018r 15.06.2018r 8.30 131
Przygotowanie pedagogiczne
  5.07.2018r 15.06.2018r 10.00 130
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  5.07.2018r 15.06.2018r 12.00 131
Doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe i personalne, doradztwo zawodowe i przedsiebiorczość, przedsiębiorczość
  5.07.2018r 15.06.2018r 13.30 130
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, socjoterapia, opieuńczo - wychowawcza, pedagog szkolny
  6.07.2018r 15.06.2018r 9.00 131
Terapia pedagogiczna, Diagnoza i terapia pedagogiczna
  6.07.2018r 15.06.2018r 10.30 130
Biologia+Chemia+ Geografia+Matematyka+Fizyka
  6.07.2018r 15.06.2018r 12.00 131
Technika+ Plastyka+Informatyka
  6.07.2018r 15.06.2018r 13.30 130
Edukacja wczesnoszkolna+przedszkolna
  10.07.2018r 15.06.2018r 10.00 131
Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Surdopedagogika i tyflopedagogika
         

Uwaga:

Słuchacze, którzy nie mogą uczestniczyć w ww. terminach egzaminu powinni zgłosić się w dziekanacie i uzasadniając zgłoszoną zmianę zapisać na inny termin egzaminu, tj. odpowiednio 1 sierpień 2018r (z 5.07.2018) i 2 sierpień 2018r (z 6.07.2018r  i 10.07.2018r)

Zagadnienia pomocnicze do egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej WSPT w Koninie do 10 maja 2018r

Pytania w sprawie dzienniczków lub egzaminu - telefon 609115855