WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
ZARZĄDZANIE KADRAMI I PRAWO PRACY

Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
Koszt studiów kliknij w linkkoszt studiów


Adresat:
Osoby  z wykształceniem wyższym pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy


Absolwent:
 
Nabywa umiejętności w zakresie zarządzania kadrami oraz prawa pracy pożądanych na rynku pracy.

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.