WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w link
koszt studiów


Adresat:
Osoby  z wykształceniem wyższym zajmujące kierownicze stanowiska w pionach personalnych, osoby które zamierzają w przyszłości zajmować się strukturą pracowników w przedsiębiorstwach, menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych, jak również psychologów i socjologów.


Absolwent:
 
Uzyskuje kwalifikacje pozwalające na organizowanie i kierowanie zespołem pracowniczym.

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.