WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
INTEGRACJA SENSPRYCZNA I PSYCHOMOTORYKA

Liczba godzin: 410h
Liczba semestrów: 3

 

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje/uprawnienia do poprowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej i terapii psychomotorycznej. 

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.