WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Formy taneczno – gimnastyczne i fitness

Czas trwania: 2 semestry

Adresat:  osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent: będzie przygotowany do prowadzenia zajęć ruchowych wykorzystując umiejętności i techniki z zakresu tanecznych i nowoczesnych form ruchowych.