WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

       Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  • Podanie
  • Ankietę osobową 
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • 4 fotografie  (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) 
    oraz jedną w wersji elektronicznej (format jpg.)