WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie
  • Ankietę osobową 
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • 4 fotografie  (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) 
    oraz jedną w wersji elektronicznej (format jpg.)