WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan
Prezydium Zarządu Fundacji Ekspert – Kujawy (założyciela UTW):

- Prezes Fundacji: mgr Tadeusz Osowiecki
- Dyrektor Fundacji: mgr Jolanta WoĹşnica
 
Kierownictwo Uniwersytetu III Wieku:
- Kierownik UTW: mgr Dorota Rąblewska
 
Rada Programowa:
- Prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz
- Przewodnicząca: mgr Dorota Rąblewska
- Zastępca przewodniczącego: adwokat Karolina Korkowska – Krokos
- Sekretarz: Lidia Stolarska
- Członkini Rady: Maria Tonder

Patronat Naukowy: Wyższa Szkoła Pedagogiczno- Techniczna w Koninie

Radę Programową wspierają również osobistości świata nauki spoza uczelni patronującej:

- Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy – dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, profesor nadzwyczajny UTP